Zahrádka jako dlaň

Zahrádka jako dlaň


Samozřejmě, že to není pro každého. Ne všechny může bavit vrtání v hlíně. Proto někdo zahrádku má, ale nestará se o ni. A u rodinného domku je to hodně znát. Zarostlá zahrada, kde to vypadá jako v pralese není dobrou vizitkou správného hospodáře. Je to spíše takové smutné podívání na něco zanedbaného, co by třeba někdo jiný měl rád, ale nemá tu možnost.  

Možná je to nÄ›jak zafixováno v ÄlovÄ›ku, tÅ™eba nám to mimozemské civilizace, které s námi mají nÄ›co spoleÄného nechaly v mozku informaci, že starat se dobÅ™e o půdu je nÄ›co jako povinnost. OstatnÄ›, dříve to bylo klíÄem k pÅ™ežití. Nebyla úroda, nebylo co jíst, a to znamenalo průšvih. A to hodnÄ› velký.  

práce na zahrádce

Staří zemÄ›dÄ›lci vÄ›dÄ›li pÅ™esnÄ› co a jak dÄ›lat, ale když se proti nim postavily živly, bylo veÅ¡keré zemÄ›dÄ›lské umÄ›ní a znalosti v Äoudu. V dneÅ¡ní dobÄ› je to drobátko jinak, nejsme až tak závislí, ale pÅ™esto nám ta péÄe o půdu nÄ›jak zůstává. U nÄ›koho více u jiného ménÄ›, ale je to tam. Proto ten, kdo zahrádku nemá a má rád kvÄ›tiny má doma spoustu kvÄ›tináÄů a vrtá se alespoň v nich, když už ve vÄ›tším nemůže. A baví ho to.  

útulný domov

Na zahrádce jako takové může růst v podstatÄ› cokoli, co je v naÅ¡ich podmínkách možné. Ten, kdo nestojí o kvÄ›tinové poklady tak pÄ›stuje zeleninu. Zasadí tÅ™eba rajÄata, brambory, nebo fazole. PravidelnÄ› zalévá a oÅ¡etÅ™uje a pak má radost se sklizené úrody.  

NÄ›kdo jiný zase nemá zájem být malý zemÄ›dÄ›lec, a proto má vÅ¡ude kvÄ›tiny, růžemi poÄínaje a tulipány konÄe. Další si udÄ›lá na zahrádce skalku a jiný tam chce mít vodotrysk. Dneska už je možné naprosto vÅ¡echno. Obchody dokážou splnit jakékoli přání.  

Máte také zahrádeÄku zahrádku? Máte? A copak tam pÄ›stujete? Jste také spíše zemÄ›dÄ›lec nebo kvÄ›tinář? Obojí je stejnÄ› hezké, akorát napohled jsou samozÅ™ejmÄ› hezÄí ty kvÄ›tiny. Ale zase tÅ™eba tulipány si asi na obÄ›d neudÄ›láte, že ne.