Jak jsou zabezpečeny platby přes internet

Jak jsou zabezpečeny platby přes internet


Zatímco dříve se platilo pouze v hotovosti, dnes mnoho lidí preferuje platby pes internet. A není divu, je to mnohem rychlejší a jednodušší. OvÅ¡em tím se také vystavujeme urÄitému riziku. VÅ¡ichni víme, že hackování je skuteÄným problémem. Je tedy jasné, že bychom mÄ›li mít jistotu, že naÅ¡e peníze budou odeslány pÅ™esnÄ› tam, kam chceme. Banky jsou si toho vÄ›domy také, a proto mají na místÄ› hned nÄ›kolik způsobů, jak peníze svých klientů ochránit.

 

princip internetového obchodu

 

Tím prvním je požadování PIN kódu pÅ™i platbÄ› na jakémkoliv terminálu, pokud je placená Äástka vyšší než 500,- KÄ. Tím je zajiÅ¡tÄ›no, že pokud vám kartu nÄ›kdo ukradne, nemůže si za ni koupit nic zvláštÄ› drahého. Navíc je možné tento limit snadno nastavením snížit na nulu.

 

Dále jsou zde také denní limity výběru, které je možné si nastavit. Díky nim máte jistotu, že stihnete zablokovat kartu ještě předtím, než vám z ní bude vybrán vyšší obnos. Zablokování karty je také poměrně jednoduché, dá se udělat několika málo kliknutími nebo zavoláním do banky.

 

internetový obchod

 

Pokud jde o platbu přímo pÅ™es webovou stránku, pak zde máme platební bránu. Ta po nás požaduje nejen údaje o naší platební kartÄ›, ale také elektronický PIN. Tak je zajiÅ¡tÄ›no, že platí skuteÄnÄ› uživatel karty. A také to, že údaje o kartÄ› nejsou pÅ™edány tÅ™etí stranÄ›, jako například prodejci. Díky tomu se nemusíte bát, že by vám tyto údaje nÄ›kdo ukradl.

 

PÅ™esto je dobré zachovávat urÄitou opatrnost. V první Å™adÄ› bychom mÄ›li platit na internetu pouze pÅ™es platební bránu naší banky. Nikdy bychom nemÄ›li své Äíslo karty zadávat přímo na webovou stránku. Tak totiž riskujeme, že je prodejce zneužije, což je nebezpeÄí, kterému bychom se nemÄ›li vystavovat.

 

Je tedy jasné, že banky dÄ›lají vÅ¡echno pro to, aby peníze svých klientů ochránily, neboÅ¥ by pro nÄ› nebylo dobré, kdyby peníze jejich klientům mizely. Je ovÅ¡em nutné, jak již bylo Å™eÄeno, aby i klienti sami dodržovali urÄitá bezpeÄnostní opatÅ™ení. Jen tak budou naÅ¡e peníze skuteÄnÄ› v bezpeÄí.