Nové domy se zahradou

Nové domy se zahradou


Když jste jeÅ¡tÄ› byli malí, tak kde jste bydleli? Bydleli jste v bytÄ› a nebo jste bydleli ve velkém domÄ›, kde jste mÄ›li také tÅ™eba velikou zahradu? Protože takhle, když se ptám lidí, kteří už mají tÅ™eba Å¡edesát let a více, tak vÄ›tÅ¡ina z nich právÄ› bydlela na vesnici a nebo nÄ›kde, kde mÄ›li opravdu veliký dům. A já se tomu nedivím, protože dříve to takhle opravdu bylo. Dříve to bylo takové, že se spíše domy dÄ›dily, anebo tÅ™eba když mÄ›l nÄ›kdo nÄ›jakou svatbu, tak se nastÄ›hoval tam, kde byl veliký dům. Takže k jednomu z rodiÄů. A buÄto k rodiÄům nevÄ›sty a nebo k rodiÄům ženicha. Abych se pÅ™iznala, tak moje babiÄka se také pÅ™ivdala dÄ›deÄkovi a Å¡li potom bydlet k jejich rodinnému domu.

Krásný opravený dům.

Byl to opravdu veliký dům, spíše takový statek, kde také byla opravdu veliká zahrada. BabiÄka sice také bydlela na vesnici, kde také mÄ›li opravdu velikou zahradu, ale ona zase byla tak extrémnÄ› chudá, že si také nemohla vůbec nic dovolit. Proto jsem ráda, že dneÅ¡ní doba je taková, že i lidé, kteří tÅ™eba nemají moc penÄ›z, tak si také mohou dovolit tÅ™eba nÄ›jaký dům, který má zahradu. A navíc já si vlastnÄ› ani nedokáže pÅ™edstavit, že by existoval nÄ›jaký dům, který nemá vůbec žádnou zahradu.

Někdy se zahrada nepodaří.

PÅ™edpokládám, že i lidé, kteří tÅ™eba mají dům, tak se také starají o zahradu, i když také znám nÄ›které lidi, kteří vlastní veliký dům a mají také krásnou zahradu. Tedy ona by ta zahrada byla krásná, kdyby se o to starali, protože je také mnoho případů, kdy lidé mají zahradu, úplnÄ› se jí vydupali a chtÄ›li ji mít, ale potom se o ni pÅ™estávali starat. TÅ™eba vůbec nesekají trávu a tak podobnÄ›. Nebo ani nehrabou listí a dÄ›lají tam různé blbosti, že potom zahrada je úplnÄ› tak zaneprázdnÄ›ná a zniÄená, že už ani snad dát do kupy nejde. To já kdybych mÄ›la zahrádku, tak se o ní pÄ›knÄ› starám a v létÄ› bych se tam opalovala.