Jak si představit ekologický obal

Jak si představit ekologický obal


Ekologie je téma, které dnes hýbe světem, a v této souvislosti se také mezi lidmi objevuje mnoho rozdílných názorů na její správné pojetí. Co je a není ekologické, je totiž někdy poměrně rozporuplné a mohli bychom to předvést na jednom názorném příkladu.

papírový karton

Plast versus papír – Papír je stoprocentně biologicky rozložitelný materiál, a není-li znečištěn nějakou toxickou látkou, například toxickým barvivem, je to naprosto ekologická záležitost. Papír můžete bez obav vyhodit do kompostu, na němž pěstujete třeba brambory, a nic se nestane. Jenže k výrobě papíru je zapotřebí obrovské množství dalších surovin pro běh pracovních strojů, tedy například benzínu, nafty a elektrické energie. Zároveň potřebujete získat vstupní surovinu, a tou je dřevo, tedy pokácet stromy, nebo je alespoň šetrněji využít z vývratů a polomů.

obal na pizzu

Plastické hmoty také potřebují vstupní surovinu pro jejich výrobu, a tou je většinou ropa. Ta se těží z hlubin země jako cenné nerostné bohatství, a těžba také není zadarmo. K výrobě plastů je také zapotřebí elektrická energie a další pohony strojů, a tak bychom mohli plasty a papír dávat na misky vah, které by zůstávaly dlouho vyrovnané. Plasty i papír se snažíme třídit a recyklovat, což je samozřejmě přínosné, protože tím šetříme naši přírodu i planetu, ale tvrdit o papíru a plastu, že jsou to stoprocentně ekologické obaly https://www.balteto.cz/, by byla lež.

Berme tedy obalový a výplňový materiál jako technologie, které nám usnadňují život, a snažme se s nimi rozumně hospodařit, aby alespoň nedocházelo k jejich plýtvání, a i když je někteří z vás třeba dovedou nahradit biologicky rozložitelnou kukuřičnou moukou v podobě výplňových tělísek flo-pak, anebo biologicky rozložitelnými taškami z Ecomateru nebo Degralenu, zas tu máme kukuřici, kterou někdo musel vypěstovat s využitím zemědělské techniky, anebo rozložitelné plastové fólie v případě polymerních řetězců vyrobit v továrně.